АНАЛIЗ ГРУНТУ

MAESENS
AN-G
1250,00
Проводиться комплексна оцінка, яка дозволяє швидко і точно визначити наявність та дефіцит елементів які впливають на максимальну врожайність.
Аналіз грунту необхідний коли є потреба підвищити врожайність і зберегти родючість грунтів.
Визначення вмісту в ґрунті доступних форм макроелементів (Р2О5, К2О), кислотності ґрунту (рН водна, сольова, гідролітична), вмісту органічної речовини (гумусу), легкогідролізованого азоту.

Визначення сольового складу водної витяжки (хлориди, сульфати, карбонати ...).
Визначення електропровідності ґрунту (Ес).
Визначення мезоелементів: обмінного кальцію і обмінного магнію, рухомої сірки.

Надається висновок щодо забезпеченості ґрунту елементами живлення, розрахунок потреби в елементах живлення (кг д.р. /га) з урахуванням планованого врожаю, попередника. Надання письмових рекомендацій з мінерального живлення.

Відбір проб на невеликих ділянках можна зробити самостійно.
Для великих ділянок - запросити фахівця, який зробить відбір і доставить зразки в лабораторію за додаткову плату